Enneagrammet og de 9 typer

Ordet Enneagram betyder ennea = 9 og gram = model, altså en model bestående 9 punkter tegnet på en cirkel, hvor hvert punkt repræsenterer en personlighedstype.

Man kan –meget forenklet – sige, at Enneagrammet beskriver 9 forskellige måder at være menneske på. Du genkender formentlig dig selv i flere af typerne, men én af typerne vil være den, der fylder mest i dig –den primære type.

Enneagrammet forklarer typerne ud fra karaktertræk, adfærd, motivation, værdier, overbevisninger og grundlæggende ønsker. Mange af typerne kan ligne hinanden i adfærd og handlemønstre, men det er den indre motivation og behovet bag adfærden, der adskiller typerne.

Når du har genkendt dig selv i din primære type, giver Enneagrammet dig indsigten og redskaberne til at se dit mønster og ændre de mønstre, der ikke er støttende eller givende for dig. At arbejde aktivt med din type giver dig muligheden for at slippe de usunde fikseringer, som dit ego sidder fast i, og åbner døren for et mere frit liv med større tilfredshed, glæde og bedre relationer.

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af hver af de 9 typer. Husk på, at du ikke kan genkende typerne alene ud fra deres adfærd. Beskrivelsen er ikke en facitliste, men et forsøg på at beskrive de stemninger og mønstre, der er karakteristisk for typerne.

Type 1
Perfektionisten

Type 2
Hjælperen

Type 3
Udretteren

Type 4
Individualisten

Type 5
Iagttageren

Type 6
Skeptikeren

Type 7
Eventyren

Type 8
Frontkæmperen

Type 9
Fredselskeren