Personlighedstyper

Du har nok oplevet at møde mennesker, der er meget forskellige fra dig selv. Deres handlemønstre, udtryksmåde og fokus ligger langt fra den måde, du selv er i verden på, og det kan være svært for dig at gennemskue, hvad det er, der driver og motiverer dem. Andre gange står du over for et menneske, der på mange måder kunne være en spejling af dig selv. Du genkender dig selv i vedkommendes måde at agere og udtrykke sig på, og du forstår instinktivt, hvad der er vigtigt for personen og hvorfor. Samtidig kan der være nogle sider hos vedkommende, som du absolut ikke genkender og som måske endda trigger dig negativt.

Måske har du bemærket, hvordan din adfærd og tankemønstre ændrer sig, når du er i balance? Og måske i endnu højere grad, når du oplever stress? Det samme gælder for alle os andre omkring dig. Så hvordan kan det være, at vi mennesker på mange måder er så forskellige og samtidig så ens?