Individet der er forbundet..

Ved NLP Akademiet uddanner vi bæredygtige mennesker –stærke individer, der bærer sig selv. Mennesker, der med bevidsthed og refleksion udvikler holdbare, sunde og helhedsorienterede strategier, der tilgodeser både dem selv og det omgivende samfund. Vi uddanner mennesker, der sætter fodspor. Mennesker, der forholder sig til verden på en måde, hvor de fodspor, der sættes af mennesket, er positive for selvet, for miljøet og for andre mennesker.

Et bæredygtigt menneskes fodspor kan inspirere andre til at følge vejen eller til at udforske de stier, som endnu ikke er betrådt. De fysiske fodspor udviskes over tid, mens de immaterielle fodspor –læringen, indsigten og udviklingen- efterlader varige aftryk. Det bæredygtige menneskes stier er betrådt med kærlighed, bevidstheden om sin væren i verden og med omtanke for fremtiden.

Det stærke individ, der bærer sig selv, er et medmenneske. Medmennesket opfatter andre som ligeværdige og udviser respekt, accept og anerkendelse af andres Model af Verden. Et medmenneske tør forstå andres væsen og stiller sig selv spørgsmålene: Et det, jeg gør, godt på den lange bane for mig selv, mine medmennesker og miljøet? Kan mine børn nyde det samme liv, som jeg har? Har jeg sat meningsfulde fodspor?

Det bæredygtige menneske vil det gode i en filosofisk forstand. Medmennesket er homo generosus, det generøse menneske, der giver uden at forvente noget igen. Medmennesket reflekterer over sine holdninger og handlinger og uddrager læring af sine fejl. Det stærke individ ser dem endda som gode, fordi de fordrer læring og udvikling. Uenigheder er et udtryk for at ville det gode hver især og afspejler blot
forskellige Modeller af Verden og forskellige metoder til at nå dertil.