Hvad er NLP?

NLP er en coaching og terapiretning, der er udviklet i 1970’erne af psykolog og gestaltterapeut Richard Bandler og sprogforsker John Grinder.

I NLP arbejder vi med de sprog- og tankemønstre, der præger dig og definerer den måde, du oplever og møder verden på. NLP er først og fremmest et kommunikationsredskab, der skaber forandring gennem bevidstheden om, at måden hvorpå du –bevidst eller ubevidst- italesætter dig selv og din omverden, har en direkte indflydelse på din egen og andres adfærd. Nogle kalder NLP for ”sindets sprog”, mens andre definerer NLP som en ”beskrivelsen af metoder til, hvordan du kan opnå succes med lige det, du har lyst til”.

NLP trækker på en række anerkendte og veldokumenterede terapiformer, bl.a. gestaltterapi, samtaleterapi og hypnoseterapi. I Danmark har NLP’en udviklet sig i en mere terapeutisk retning end i USA, og vi har i høj grad fokus på effektive redskaber og udvikling drevet af dit eget ønske om forandring i det tempo, du er parat til.